Thứ Sáu, 29 tháng 12, 2017

Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018
Bước 1: Sử dụng bồn cầu có gắn nắp rửa điện tử washlet của thiết bị vệ sinh TOTO 2018
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 2: Tìm 1 cái bồn tiểu nữ TOTO
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 3: Vệ sinh " nơi bạn muốn"
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 4: Kích hoạt nắp rửa điện tử TOTO trên bồn cầu TOTO 2018
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 5: Điều chỉnh nhiệt độ nước theo ý bạn
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 6: Ngồi sao cho thoải mái và có thể rửa sạch
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 7: Nếu bạn là nam khi đi vệ sinh nặng thì dùng nắp rửa điện tử
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 8: Làm khô bằng nắp rửa điện tử với chức năng Dry
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 9: Xả nước ở bồn tiểu nữ
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bước 10: Rửa tay, vệ sinh cá nhân
Cách sử dụng bồn tiểu nữ TOTO bằng hình ảnh 2018

Bạn đang xem tại Thiết bị vệ sinh TOTO chính hãng.
Xem thêm: Cách đi vệ sinh ngồi xổm hợp vệ sinh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét